מיסוי בגיאורגיה

במאי 2012 נחתמה אמנה למניעת כפל מס בין גיאורגיה לישראל.

שוק הנדל"ן בגיאורגיה מגוון ומאפשר השקעות בנדל"ן מסחרי, נדל"ן למגורים וכן למלונאות. מדובר בשוק שכיום נמצא בצמיחה מתמדת.

השלטונות בגיאורגיה החליטו לעודד משקיעים זרים להגיע למדינה, והממשל הוריד את המיסים על משקיעים זרים. המיסים המינוריים לזרים המשקיעים את כספם במדינה הוא פיתוי מעולה, והדבר מושך משקיעים רבים.

הנגישות של המדינה, הרשויות, וההליכים הבירוקרטים הנוחים, כל אלו הופכים את גאורגיה לאחת המדינות הנוחות יותר להשקעה.

שיעור מס ההכנסה בגאורגיה, בחוק הגיאורגי קובע כי מיסוי ההכנסה מדמי שכירות הוא בשיעור של - 5%.

מיסוי עסקת מקרקעין:

מס רכישה – בגיאורגיה אין מס רכישה.

​​​​​​​מס שבח – מס שבח הינו 5% (ברישום העסקה במס הכנסה בגיאורגיה). יחד עם זאת, החוק הגיאורגי קובע פטור ממס שבח במקרה של מכירת דירה אשר הוחזקה בידי המוכר במשך שנתיים לפני המכירה ובתנאי שלא נמכרו נכסים אחרים באותה שנה. במידה והדירה הוחזקה מעל שנתיים ונמכרת יש פטור מלא מתשלום מס שבח.

​​​​​​​* המידע עדכני ל- 05.2023


המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. כמו כן, יתכן והמאמר אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ עם משרד המתמחה במיסוי בגאוריגה לקבלת חוות דעת כתובה ככל שתידרש.מס על הכנסה מהשכרת נכס בחו"ל


מיסוי נדל"ן בחו"ל - כל נכס מקרקעין, לא רק דירת מגורים


אפשרות א' סעיף 122 א לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד שהיו לו בשנת המס הכנסות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל יהיה רשאי לשלם על כהגדרתן בפקודת הכנסות אלו מס בשיעור של 15% בלבד! מהשקל הראשון ועד האחרון! בתנאי שהכנסות אלו אינן הכנסות מעסק מס הכנסה.

התנאים לסעיף - למעט יחיד שבחר לשלם מס כאמור דהיינו בשיעור של 15% בלבד, אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות, פחת, וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה, לענין זה, "מקרקעין" - לרבות חלק מהם.

שימו לב! לא רק דירות מגורים, כל מקרקעין, כמו כן פחת ניתן לנכות מההכנסה גם במסלול מיסוי של 15% מהשכרת מקרקעין בחו"ל!

להלן הוראות סעיף 122 א לפקודת מס הכנסה - הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל.

1. יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 15% במקום המס שהוא חייב בו לפי סעיף 121, אם ההכנסה אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 1 2.

2. יחיד שבחר לשלם מס כאמור בסעיף קטן א, אינו זכאי לנכות הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות, למעט פחת, וכן אינו זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה, לרבות זיכוי כאמור בחלק י' פרק שלישי.

אפשרות ב' - מסלול שיעור מס שולי - יחיד יכול לבחור לשלם מס על ההכנסות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל לפי שיעור המס השולי שלו. במסלול זה יותרו בניכוי ליחיד וכן הוא זכאי לזיכוי בגין המס ששילם בחו"ל! הוצאות שונות, לרבות הוצאות מימון ופחת.

לסיכום, מומלץ לכל בעל נכס לבחון את מידת ההתאמה והכדאיות של כל מסלול מיסוי בהתאם לנתוניו האישיים כגון שיעור המס השולי שלו בהתחשב בכל הכנסותיו מכל המקורות, גובה ההכנסות מדמי השכירות ועוד, בטרם הוא בוחר בחלופת המיסוי - הכלכלית ביותר עבורו.

מס רווחי הון עד 25% בישראל.

תשלום מס בישראל בקיזוז מס ששולם בגיאורגיה
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק